Giấy phép môi trường số 214/GPMT-BTNMT do Bộ Tài nguyên – Môi trường cấp ngày 28/6/2023

Xem chi tiết ở link đính kèm: Giấy phép môi trường