Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về an ninh, trật tự”.

Ngày 28/7/2023, tại trụ sở Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về AN-TT”.
Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về an ninh, trật tự”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phan Quang Định – Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng chí Thượng tá Lê Hồng Dũng – Phó trưởng phòng An ninh kinh tế; đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Long – Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn; đồng chí Huỳnh Thanh Tùng – Phó trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đại diện của gần 20 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Nhơn Hòa.

Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về an ninh, trật tự”.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu, đánh giá một số kết quả nổi bật của Mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về AN-TT”. Theo đó, từ tháng 10/2019, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đã thành lập mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về AN-TT” nhằm góp phần đảm bảo AN-TT, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào KCN Nhơn Hòa. Thời điểm ban đầu thành lập có 13 doanh nghiệp tham gia Mô hình, đến nay, số doanh nghiệp tham gia đã tăng lên 19 doanh nghiệp, trong đó có 09 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thời gian đến, một số doanh nghiệp hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động, Ban quản lý khu công nghiệp tiếp tục vận động tham gia Mô hình.

Trong thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã An Nhơn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan có liên quan trong triển khai thực hiện Mô hình, Ban quản lý KCN Nhơn Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng Công an, tổ chức vận động các doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia mô hình; đã xây dựng đội ngũ bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách có trình độ về nghiệp vụ, luôn có ý thức trách nhiệm cao và đề cao cảnh giác trong công tác bảo đảm AN-TT tại địa bàn; các đơn vị tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó với chính quyền, Công an ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng cụm dân cư, liên cơ quan – doanh nghiệp an toàn, nhờ vậy đã tạo được vành đai bảo vệ quanh địa bàn, thực sự đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn ngừa, phòng chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm tại địa bàn; các đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm AN-TT tại địa bàn như tất cả các doanh nghiệp thành viên đều tham gia Group zalo “KCN NHƠN HÒA” và “ĐỘI AN-TT KCN NHƠN HÒA” để thường xuyên cập nhật, theo dõi và thông báo tình hình AN-TT xảy ra trong KCN để tất cả các doanh nghiệp cùng biết và chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; đã phối hợp với Công an thị xã An Nhơn, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 02 đợt với sự tham gia của hơn 900 cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp và Nhân dân khu vực xung quanh KCN Nhơn Hòa.

Với những hiệu quả thiết thực của Mô hình “KCN Nhơn Hòa an toàn về AN-TT” đã góp phần bảo đảm AN-TT tại địa bàn, tạo môi trường an toàn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Nhơn Hòa, đến nay, đã có 56 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký đầu tư 6.700 tỷ đồng, hiện tại vốn đã thực hiện ước đạt 4.718 tỷ đồng; trong đó, có 09 doanh nghiệp FDI đã và đang đầu tư; tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động.

Tác giả bài viết: N.D

Nguồn: https://kkt.binhdinh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/cong-an-tinh-binh-dinh-phoi-hop-voi-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-so-ket-hoat-dong-mo-hinh-kcn-nhon-hoa-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu-1138.html#

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159