Quy Nhơn trên đường đổi mới (Ảnh: Lê Hồ Bắc)
Công ty TNHH CJ Vina Agri

VỀ CHÚNG TÔI

Khu công nghiệp Nhơn Hòa nằm trong quy hoạch tổng thể phát tiển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 720 ngày 2/4/2007. Với các lĩnh vực thu hút đầu tư như nhóm ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, kho tàng, nhóm ngành chế biến nông lâm sản, thức ăn gia súc, nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và các nhóm ngành công nghiệp khác. Vốn thực hiện vào khoảng 713 tỷ đồng, có 10 dự án đã đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang tiếp tục xây dựng,…

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định

Công ty TNHH ANT Bình Định

Công ty cổ phần nông nghiệp Lumex

Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải

Công ty cổ phần Green Feed Việt Nam

Công ty TNHH TM XNK Nông sản Hoàng Anh

Công ty TNHH New Hope Bình Định

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG