Một số dự án tiêu biểu

 

Một số dự án tiêu biểu

STT Tên doanh nghiệp/dự án Vốn đầu tư đăng ký
(tỷ đông)
Diện tích
đất công nghiệp thuê lại (ha)
1 Công ty CP KCN Nhơn Hòa/ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Hòa 654,259 314,37
2 Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum/ Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 50 3
3 Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương/ Nhà máy sản xuất phân bón và nông sản 20,1 0,99
4 Công ty CP Lâm nghiệp 19/ Nhà máy gỗ tinh chế xuất khẩu, gỗ kết hợp sắt, mây đan 31,31 2,92
5 DNTN Phú Lợi/ Nhà máy chế biến sắn lát phục vụ sản xuất Bio-ethanol và chế biến bắp phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi 44,8 2,4
6 Công ty TNHH Đinh Phát/ Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 7 0,398
7 Công ty TNHH TM Kim Vũ Bích/ Kho chứa hàng nông sản và phân bón 10 1,55
8 Công ty TNHH Hoàng Phong/ Kho chứa hàng nông sản 7 0,71
9 Công ty TNHH Đại Việt/ Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu 25 1,48
10 Nhà máy sản xuất nguyên liệu giấy/ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Hồng Hải 37 2,21
11 Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định/ Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định 416,68 14
12 Nhà máy sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm/ Công ty CP GreenFeed Việt Nam 200 3,23
13 Công ty TNHH New Hope Bình Định/ Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 84,4 4,37
14 Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn T – H/ Nhà căng tin khu công nghiệp Nhơn Hòa 1,3 0,0747
15 DNTN Hoàng Việt/ Cửa hàng bách hóa KCN Nhơn Hòa 1,4 0,13
16 Công ty TNHH MTV Con cò Bình Định/ Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Proconcon Bình Định. 190 4,78
17 Công ty TNHH TM XNK Nông sản Hoàng Anh/ Nhà máy chế biến nông sản Hoàng Anh 15,5 1,216
18 Công ty TNHH TM DV Vân Thành/ Xây dựng căng tin KCN Nhơn Hòa. 2,5 0,02
19 Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu/ Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ANT Bình Định 187,2 5,355
20 Công ty CP Nông nghiệp Lumex Việt Nam/ Nhà máy chế biến nông sản Lumex Quy Nhơn 35 1,55
21 Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Phát Gia Lai/ Nhà máy chế biến nông sản 14 0,9469
22 Công ty CP Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai/ Đầu tư xây dựng kho chứa khoáng sản và hàng hóa khác 13,5 1,5259
23 Công ty TNHH Bus Industrial Centre/Bus Industriali Center 21000 41,6
24 Công ty TNHH MTV An Vũ/Khu dịch vụ tổng hợp KCN Nhơn Hòa 10 0,611
25 Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Hà Nội – Kinh Bắc/Nhà máy chế biến nông sản”Hà nội – Kinh Bắc Quy Nhơn” 26 1,92
Tổng cộng 23083,949