99,9% hồ sơ thủ tục hành chính ở Bình Định được giải quyết đúng hạn

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (Ảnh: Diễm Phúc)

Năm 2023, công tác giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định có nhiều chuyển biến. Kết quả hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 5/12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14. Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ đạo phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội thống nhất, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện và định hướng đến cấp xã; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh…

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (Ảnh: Diễm Phúc)
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định (Ảnh: Diễm Phúc)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính; triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ, tăng cường kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh…

Theo ông Thanh, thời gian qua, công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới theo hướng phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.702/1.737 cán bộ, công chức cấp xã (đạt 97,98% trong tổng số cán bộ, công chức được triệu tập).

Trong năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, đạo đức công vụ; thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện thứ bậc xếp hạng các Chỉ số PAPI, PCI, PAR Index và SIPAS của tỉnh.

“Năm 2023, UBND tỉnh đã hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương; công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, kết quả hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%, cao nhất từ trước đến nay”, ông Thanh nói.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Tuy nhiên, báo cáo của UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế của tỉnh Bình Định vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất nhiều ngành hàng, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch cả năm. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm…

Ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2023, những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, phân tích nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành.

Trên cơ sở đó, xem xét quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư… năm 2024, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

“Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, tôi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giải trình, trả lời rõ những vấn đề đại biểu quan tâm một cách cầu thị, không né tránh, thể hiện tinh thần “dám nhận trách nhiệm”. Từ đó, đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể việc thực hiện, tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội năm 2024”, ông Dũng yêu cầu.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Bình Định xem xét và thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh đến năm 2025… và nhiều nội dung quan trọng khác.

HĐND tỉnh Bình Định cũng sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu để đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với người được lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 3 mức đánh giá là: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”; đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Diễm Phúc
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/99-9-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-o-binh-dinh-duoc-giai-quyet-dung-han-2223105.html

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159