Bình Định đang vào đà phát triển mới, toàn tỉnh cần tập trung nguồn lực để tăng tốc

Thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Lê Hồ Bắc)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh và ngân sách nhà nước năm 2022. Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức, sáng ngày 7/1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự cuộc họp.

Thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Lê Hồ Bắc)
Thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Lê Hồ Bắc)

Năm 2021 là năm đầu tiên các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực, nguy hiểm, chưa có tiền lệ của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội và cả sức khoẻ, tính mạng của người dân. Song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm, nổi bật là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 4,11%, cao hơn mức bình quân cả nước; công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện; dịch vụ – du lịch vẫn đạt mức tăng trưởng dương; thu ngân sách đạt 14.535 tỷ đồng, vượt 37,6% dự toán năm; xuất khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD, vượt 15,9% kế hoạch; hàng hóa thông qua cảng biển đạt 13,6 triệu TTQ; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá; hạ tầng kinh tế – kỹ thuật tiếp tục được tập trung đầu tư; nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, đi vào sử dụng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh. Các hoạt động văn hoá – xã hội, thông tin – truyền thông, giáo dục, y tế tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai hiệu quả; công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được chú trọng triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; công tác bảo trợ, cứu trợ xã hội, chăm sóc người có công, chăm lo đời sống hộ nghèo, chăm sóc, bảo vệ trẻ em…  tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo an toàn, đúng theo kế hoạch.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; nhất là các lực lượng tuyến đầu (y tế, quân đội, công an, tổ COVID-19 cộng đồng,…) đã bám sát địa bàn, tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần “tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân”. Những nỗ lực ấy đã giúp tỉnh ta ứng phó, kiềm chế và đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, duy trì môi trường an toàn, ổn định để phát triển, cùng cả nước từng bước chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2021 và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng trên mức trung bình so với cả nước. Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022:

1. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,0 – 6,5% (tính theo giá so sánh 2010). Trong đó:

– Nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,2 – 3,4%.

– Công nghiệp và xây dựng tăng 9,3 – 9,7% (trong đó công nghiệp tăng 10 – 10,4%).

– Dịch vụ tăng 5,0-5,8%.

– Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10%.

– GRDP bình quân đầu người đạt 66,34 triệu đồng/người/năm.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5 – 7%.

3. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.350 triệu USD.

4. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 11.267 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 10.200 tỷ đồng).

5. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 10%.

6. Duy trì mức sinh thay thế bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 đến 2,2 con.

7. Tạo việc làm mới cho 28.000 lao động.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 60% trở lên.

9. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 – 2% (theo tiêu chí mới).

10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

11. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,05%.

12. Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ duy trì 100%.

13. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế duy trì 100%.

14. Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 35 giường.

15. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn dưới 7,8%.

16. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,9%.

17. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 31%.

18. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 84,22%.

19. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 81%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ 2, cũng là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường với nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn; tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn; kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, đặt trọng tâm là khôi phục và tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội, bắt kịp các mục tiêu, chỉ tiêu chung đã đề ra trong cả giai đoạn. Bí thư cũng đã nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra khu vực nhà ăn của công nhân, người lao động Công ty TNHH ANT (MV). Ảnh: NGUYỄN MUỘI
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra khu vực nhà ăn của công nhân, người lao động Công ty TNHH ANT (MV). Ảnh: NGUYỄN MUỘI

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới, chuẩn bị sẵn sàng phương án, nguồn lực ứng phó phù hợp để thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022; xây dựng và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2022, trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng vào các nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung hoàn tất thủ tục và tổ chức khởi công các dự án đầu tư công trọng điểm Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua, nhất là trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án về phát triển trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…; thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao và các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an toàn; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tập trung xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại;…./. 

Nguồn tin: Theo LKY, Cổng TTĐT tỉnh

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159