CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ÐẤT ÐAI, MÔI TRƯỜNG: Tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường được các cấp chính quyền và sở, ngành quan tâm thực hiện. Qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường.

Người dân làm hồ sơ, thủ tục về đất đai tại bộ phận một cửa của UBND TX An Nhơn. Ảnh: V.L
Đơn giản hóa các thủ tục về môi trường
Năm 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) giảm từ 50 ngày còn 35 ngày; riêng thẩm định báo cáo ĐTM các dự án khai thác khoáng sản phục vụ công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh là 25 ngày. Kết quả này đã cắt giảm 52% chi phí đối với thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM.
Bên cạnh đó, một số quy trình rút gọn nội bộ trong lĩnh vực môi trường cũng được Sở TN&MT thực hiện. Đơn cử, quy trình thẩm định hồ sơ giấy phép môi trường giảm 10% thời gian theo quy định (từ 30 ngày còn 27 ngày). Quy trình thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp giảm 50% thời gian theo quy định (từ 10 ngày còn 5 ngày).
Ông Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT), cho biết: Hiện nay, trung bình thời gian giải quyết TTHC tại Sở TN&MT đối với báo cáo ĐTM là 17,3 ngày và báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là 12,5 ngày. Điều này tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và DN trong thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường.
Ngoài ra, Sở TN&MT đẩy mạnh công khai thông tin về môi trường thông qua các trang mục trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Cụ thể, công khai giấy phép môi trường; quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM; tham vấn ĐTM; báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; thông tin về bảo vệ môi trường. Xây dựng và đăng trên cổng thông tin điện tử Sở TN&MT 4 mẫu báo cáo ĐTM; 3 mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; 1 mẫu đăng ký môi trường cho trạm y tế cấp xã. Điều này đã hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho cá nhân, DN trong việc lập hồ sơ môi trường.
Tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ đất đai
Trong lĩnh vực đất đai, năm 2023, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC đối với 3 thủ tục để tạo thuận lợi cho người dân và DN. Cụ thể, cắt giảm 4 ngày làm việc (từ 20 ngày còn 16 ngày) cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Cắt giảm 5 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. TTHC về giao dịch bảo đảm được tái cấu trúc, rút ngắn thời gian giải quyết từ 8 giờ còn 45 phút (giải quyết, trả kết quả trong ngày).
Ông Trần Kỳ Quang, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Sở TN&MT phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa hệ thống thông tin quản lý đất đai của tỉnh với ứng dụng quản lý trước bạ nhà đất của ngành thuế và hệ thống VNPT-iGate. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai; tiết kiệm thời gian, chi phí giải quyết hồ sơ cho người dân, nhất là thủ tục liên quan đến giao dịch bảo đảm.
Ngoài ra, Sở TN&MT thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách TTHC. Điển hình như thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với 2 TTHC về đất đai có số lượng hồ sơ nhiều là đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Điều này giúp người dân, DN có nhiều chọn lựa và thuận lợi khi thanh toán.
Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đăng ký đất đai, đăng ký biến động phục vụ khai thác thông tin cấp giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký đất đai. Thực hiện giải pháp xử lý hàng loạt đối với TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và nâng cao hiệu suất lập phiếu chuyển thông tin địa chính. Nhờ đó, việc quản lý, tìm kiếm, giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, DN được nhanh chóng, đúng hạn; góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.
Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159