Công bố kết quả quan trắc ngày 01/03/2024

Kính gửi Quý khách hàng & Đối tác,

Thực hiện theo Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ký ngày 17/11/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, KCN Nhơn Hòa xin Công bố kết quả quan trắc môi trường, thông tin chi tiết theo file đính kèm các sau đây:

PHIEU KET QUA THU NGHIEM 1.3.2024

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159