Công ty TNHH CJ Vina Agrin Bình Định chấp hành tốt về bảo vệ môi trường

Công ty TNHH CJ Vina Agri

Công ty TNHH CJ Vina Agri được thành lập tại Việt Nam vào năm 1999, chuyên sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Hiện CJ Agri là một trong những doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn tại Việt Nam với 05 nhà máy đang hoạt động sản xuất tại các tỉnh: Long An, công suất 320.000 tấn/năm; Hưng Yên, công suất 132.000 tấn/năm; Vĩnh Long, công suất 80.000 tấn/năm;  Đồng Nai, công suất 400.000 tấn/năm và Hà Nam, công suất 320.000 tấn/năm.

Công ty TNHH CJ Vina Agri
Công ty TNHH CJ Vina Agri

Năm 2016, Công ty được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 8785334557 đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm (heo, bò, gà, vịt, chim cút) tại Lô B6, KCN Nhơn Hòa mở rộng về phía Đông Nam, với 41.043,8 m2, công suất 324.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 448 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật, đã triển khai thi công xây dựng hoàn thành và đưa nhà máy đi vào hoạt động chính thức vào tháng 9/2018. Đây là nhà máy thứ 06 của Công ty TNHH CJ Vina tại Việt Nam và là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn CJ tại Bình Định. Nhà máy đi vào hoạt động giải quyết hơn 100 lao động tại địa phương.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của xã hội, Công ty không chỉ thực hiện sản xuất tốt, đảm bảo việc làm cho lao động tại địa phương mà còn thực hiện đầy đủ công tác BVMT tại cơ sở theo đúng hồ sơ môi trường được duyệt, cụ thể: Công ty đã đầu tư hoàn thiện hệ thống mương thu gom nước mưa, nước thải, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN và ký hợp đồng đấu nối nước thải theo quy định. Theo quy định, Công ty có thể đấu nối trực tiếp nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Hòa để đơn vị tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường, tuy nhiên nhằm kiểm soát tốt chất lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, Công ty là một trong những đơn vị tiên phong trong KCN Nhơn Hòa xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ sau đó đấu nối theo quy định.


Hệ thông thu gom, xử lý bụi tại miệng nạp liệu được lắp đặt đồng bộ trong dây chuyền sản xuất

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện tốt việc thu gom, phân loại và ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Đô thị Quy Nhơn để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng kho chứa chất thải nguy hại, thực hiện phân loại và ký hợp đồng với Công ty TNHH TM và MT Hậu Sanh để thu gom, vận chuyển xử lý; thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại theo đúng nội dung đã cam kết trong hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích theo quy hoạch được duyệt và bê tông hóa trong toàn bộ khuôn viên nhà máy, góp phần tạo môi trường xanh sạch đẹp, điều hòa vi khí hậu tại khu vực,…. Toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra và xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận số 01/GXN-BQL ngày 24/01/2019.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời ký CNH, HĐH là hướng đi đúng đắn, khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cũng là xu hướng tất yếu của thế giới. Do vậy không chỉ Công ty TNHH CJ Vina Agri mà các doanh nghiệp hãy xem nhiệm vụ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, gắn liền và xuyên xuốt quá trình sản xuất, kinh doanh; hãy biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành động cụ thể nhằm khẳng định quyết tâm to lớn cùng cam kết trong việc bảo vệ môi trường, góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hội Việt Nam luôn “Xanh – Sạch – Đẹp”./.

  Nguyễn Thị Kim Hoa

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159