Đầu tư Xưởng cơ khí sản xuất các vật tư ngành cấp và thoát nước tại KCN Nhơn Hòa

KCN Nhơn Hòa

Ngày 07/7/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng đầu tư Xưởng cơ khí sản xuất các vật tư ngành cấp và thoát nước.

KCN Nhơn Hòa
KCN Nhơn Hòa
Địa điểm đầu tư tại lô D1.6.4, KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích đất là 2.051,6 m2 với tổng vốn đầu tư 05 tỷ đồng. Dự án được đầu tư với quy mô 3.000 – 4.000 sản phẩm/năm, tương đương 48 tấn – 64 tấn sản phẩm/năm. Tiến độ thực hiện đến tháng 6/2022 dự án hoàn thành và đưa đi vào hoạt động sản xuất.
T.Hậu
Nguồn: http://binhdinhinvest.gov.vn/tintuc/xuc-tien-dau-tu/2835-dau-tu-xuong-co-khi-san-xuat-cac-vat-tu-nganh-cap-va-thoat-nuoc-tai-kcn-nhon-hoa.html
Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159