Bình Định: Thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Cổng chính KCN Nhơn Hòa

Theo Cổng giao tiếp điện tử UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 479/QĐ-CTUBND ngày 5.3.2009 về việc thành lập Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa.

KCN Nhơn Hoà được xây dựng trên địa bàn 2 xã Nhơn Hòa và Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, với diện tích 272 ha do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa làm chủ đầu tư.
UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư và bố trí các dự án đăng ký đầu tư vào KCN phù hợp theo Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và bảo vệ môi trường trong KCN theo quy định hiện hành của Nhà nước.
HV

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159