Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024 của Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Đ/c Phan Viết Hùng- Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Bình Định phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Sáng ngày 28/12/2023, tại Hội trường khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (Khối thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (Khối trưởng) và đồng chí Hà Hoàng Việt Phương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Khối phó); đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải Miền Trung (Bình Định, Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa).

Đ/c Phan Viết Hùng- Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Bình Định phát biểu thảo luận tại Hội nghị
Đ/c Phan Viết Hùng- Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Bình Định phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hà Hoàng Việt Phương cho biết: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực vượt bậc, các đơn vị trong Khối thi đua đã tận dụng tốt các cơ hội, thời cơ, khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức, tổ chức đẩy mạnhcác phong trào thi đua yêu nước như:“Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023”,“Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, giai đoạn 2022-2030,“Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025”,“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025,“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”,“Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số”,… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023

Hội nghị đã được nghe Khối trưởng – Ban Quản lý KKT Vân Phong trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua; qua đó, đã đánh giá được những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua và đưa ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Theo đó, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đã tham gia thảo luận, chia sẻ những kết quả nổi bật của đơn vị mình; đồng thời, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2024 của Khối.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Phong đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các nội dung trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Lương Trọng Nguyên – Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi báo cáo quá trình thực hiện các quy hoạch phân khu sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung KKT Dung Quất, tỉnh QuảngNgãi đến năm 2045. Qua đó, các Ban Quản lý có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở mỗi địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Hoàng Tuấn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quảấn tượng của Khối đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và khu vực nói riêng. Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối là một sự kiện chính trị thiết thực nhằm động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các Ban Quản lý đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023. Thời gian tới, mong Khối thi đua sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh công cuộc phát triển công nghiệp hóa của cả nước.
Năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các tỉnh và đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nhìn chung, các đơn vị trong Khối thi đua đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đăng ký từ đầu năm; Hội nghị đã bình bầu và xét thi đua khen thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023, cụ thể: Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý KKT Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi và Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý KKT Bình Định, Ban Quản lý KKT Vân Phong và Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, bầu chọn Khối trưởng, khối phó năm 2024, kết quả 100% thống nhất bầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi – Khối trưởng và Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum – Khối phó.

Tác giả bài viết: N.D

Nguồn: https://kkt.binhdinh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2023-va-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2024-cua-khoi-thi-dua-ban-quan-ly-kcn-kkt-kcnc-cac-tinh-tay-nguyen-va-duyen-hai-mien-trung-1244.html

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159