Ngành Công thương cần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Cổng vào KCN Nhơn Hòa

Tại Hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 24.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng yêu cầu ngành Công thương phải triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, trong đó tập trung rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các DN, kịp thời hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh (SXKD), mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng trao Chứng nhận DN xanh lá cây cho 4 đơn vị xuất sắc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng trao Chứng nhận DN xanh lá cây cho 4 đơn vị xuất sắc.

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với việc thực hiện tốt các chính sách phát triển các ngành hàng có tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm có nhu cầu lớn ở trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh. Thực hiện tốt công tác quản lý, thị trường, gian lận thương mại để phát triển hiệu quả thương mại, dịch vụ.

Theo ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương, năm 2019 toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các biện pháp để thúc đẩy sản xuất công nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung chỉ đạo các nhà máy sản xuất phát huy công suất; tạo điều kiện thuận lợi, đôn đốc các DN đẩy nhanh tiến độ đưa các nhà máy vào hoạt động trong năm 2019, tạo ra giá trị mới. Phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện quản lý, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng mặt bằng cho các DN. Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp hỗ trợ DN khởi nghiệp đầu tư phát triển SXKD. Đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động SXKD của các DN gắn với việc tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả, đồng thời đôn đốc các đơn vị quản lý, kinh doanh điện nông thôn có kế hoạch đầu tư lưới điện nông thôn đến năm 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Man Ngọc Lý, nguyên Giám đốc Sở Công Thương vì đã có nhiều cống hiến cho ngành Công thương.

Theo T.SỸ Báo BĐ

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159