Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Toàn cảnh thành phố Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định 1619/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

7 quan điểm phát triển

Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, các quy hoạch ngành và chiến lược phát triển KT-XH của cả nước.

Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi không gian phát triển, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư có trọng điểm vào các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh.

Phát triển KT-XH tỉnh Bình Định trên cơ sở thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài.

Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Bình Định làm trung tâm nhằm phát huy sức mạnh nội sinh quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa. Gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển kinh tế với đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ và bảo vệ chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo của quốc gia, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ, rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu; phát triển vùng kinh tế động lực đi đôi với cải thiện hạ tầng và nâng cao mức sống của người dân tại các vùng khó khăn ở ba huyện miền núi của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghiệp hóa, đô thị hóa đi đôi với giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn Bình Định.

KH&CN và đổi mới sáng tạo là động lực, chủ động tận dụng tốt nhất cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đưa Bình Định trở thành một trong những điểm đến, nơi hội tụ của các nhà khoa học, trung tâm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển KT-XH của tỉnh dựa trên 3 cực phát triển: Cực Đông Nam là Quy Nhơn và vùng phụ cận; cực phía Bắc là TX Hoài Nhơn; cực phía Tây là đô thị Tây Sơn.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bình Định thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh dựa trên các trụ cột tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển – logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đô thị hóa…

Đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bình Định trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm KH&CN, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam; trung tâm du lịch lớn của cả nước, trung tâm kết nối khu vực vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông – Tây.

Quy hoạch xác định các trụ cột phát triển và các đột phá phát triển của tỉnh. Trong đó, các trụ cột tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp 4.0, trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo giá trị cao. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, chuyển từ số lượng sang chất lượng. Phát triển mạnh mẽ dịch vụ cảng biển – logistics, nhằm khai thác hết tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy dịch vụ cảng biển – logistics trở thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại của tỉnh. Phát triển đô thị nhanh và bền vững, đô thị hóa trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Toàn cảnh thành phố Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)
Toàn cảnh thành phố Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)

Quy hoạch tỉnh cũng xác định phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động KT-XH. Trong đó, cấu trúc không gian đô thị phát triển theo mô hình: 2 vùng – 3 cực phát triển – 3 hành lang kinh tế.

Thông tin tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2024 diễn ra chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho hay tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 23.12.2023

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

– Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt từ 8,5% trở lên, trong đó giai đoạn 2021 – 2025 đạt bình quân 7 – 7,5%/năm và giai đoạn 2026 – 2030 đạt 9,8% – 10,8%/năm.

+ Tăng trưởng ngành nông nghiệp từ 3,2% – 3,3%/năm; công nghiệp – xây dựng tăng 12,2% – 13,2%/năm; dịch vụ tăng 8,1% – 8,3%/năm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,4% – 10,7%/năm.

+ Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chiếm 16,8% – 17,5%; công nghiệp – xây dựng chiếm 41,3% – 43,3%; dịch vụ chiếm 34,8% – 35,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,1% – 5,3%.

+ GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2030 là 204 – 213 triệu đồng/người.

+ Tăng trưởng năng suất lao động bình quân 8,3%/năm giai đoạn 2021 – 2030.

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 30.000 – 35.0000 tỷ đồng/năm.

+ Tổng lượt khách du lịch đạt 12 triệu khách/năm, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế và 9,5 triệu lượt khách nội địa.

+ Vốn đầu tư huy động giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 800 – 850 nghìn tỷ đồng.

+ Kinh tế số chiếm 30% GRDP.

– Về xã hội:

+ Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 60%.

+ Có 90% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi năm giảm từ 3 – 4%; năm 2030, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2%.

+ Tỷ lệ lao động có việc làm trên tổng số lao động của tỉnh đạt 97,9%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt 76%. Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 40%.

+ Hơn 70% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; trên 75% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; trên 90% số trường tiểu học, trên 95% số trường trung học cơ sở và trên 60% số trường trung học phổ thông đạt trường chuẩn quốc gia.

+ Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%.

+ Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 70%.

+ Chỉ số phát triển con người (HDI): 0,7 – 0,8.

– Về kết cấu hạ tầng:

+ Hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng 4G, ưu tiên phát triển mạng 5G tại các khu, cụm công nghiệp, khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố, khu du lịch, bệnh viện trường học.

+ Đầu tư phát triển mạng lưới giao thông từng bước đồng bộ, một số công trình hiện đại chất lượng cao. Hình thành hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các phương thức. Tổng hàng hóa thông qua khoảng 102 triệu tấn và năng lực vận tải hành khách khoảng 103 triệu hành khách.

+ 100% hộ dân được sử dụng điện; hoàn thành đưa vào sử dụng tất cả các công trình thủy điện, điện gió, lưới điện chuyển tải đã được quy hoạch và phê duyệt đầu tư.

– Về môi trường:

+ Độ che phủ của rừng duy trì ở mức 58%.

+ Thu gom xử lý trên 95% chất thải rắn ở đô thị và trên 90% ở nông thôn.

+ 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó trên 80% được sử dụng nước sạch; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 95%.

– Về đảm bảo quốc phòng, an ninh:

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=269423

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159