68 DN cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19

Giao diện trang antoancovid.vn để cài đặt Ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn Covid-19

Tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nay có 119/147 DN hoạt động ổn định tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp của tỉnh xây dựng kế hoạch, có phương án cách ly, tự rà soát đánh giá nguy cơ về phòng, chống dịch Covid-19. Trong số đó, 106 DN cập nhật vào hệ thống kcn.vietnam.vn (rất ít nguy cơ là 73 DN, nguy cơ thấp 32 DN, nguy cơ trung bình 1 DN). Điều đáng nói, mới có 68 DN cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 (mức độ an toàn 33 DN, có rủi ro 34 DN, không an toàn 1 DN – thuộc khu công nghiệp Phú Tài).

Giao diện trang antoancovid.vn để cài đặt Ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn Covid-19
Giao diện trang antoancovid.vn để cài đặt Ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn Covid-19

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế kiểm tra 60/147 DN về việc thực hiện 15 tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 của ngành Y tế, qua đó cho thấy vẫn còn tình trạng DN chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là DN đang hoạt động tại khu công nghiệp Phú Tài.

147 DN đang hoạt động ở Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp đang sử dụng hơn 17.800 lao động, trong đó có 108 lao động là người nước ngoài và 705 lao động là người ngoài tỉnh.

MAI HOÀNG

Nguồn: http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=204441

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159