Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa tỉnh Bình Định.

Công ty CJ Vina Agri khởi công xây dựng nhà máy Bình Định
Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa tỉnh Bình Định.
Theo nội dung quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thực hiện cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu đô thị mới, khu công nghiệp và các dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý, gồm:
– Công trình thuộc dự án đầu tư trên địa bàn quản lý;
– Công trình quảng cáo;
– Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
– Công trình cửa hàng xăng dầu;
– Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
– Nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị mới, dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện;
– Cấp giấy phép di dời công trình;
– Công trình ngầm đô thị.
Quyết định số 93/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021 và thay thế Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh.

Tác giả bài viết: tdl

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159