Bình Định phấn đấu đến 2020 có nền công nghiệp hiện đại

Vị trí KCN Nhơn Hòa
Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, quy mô đô thị theo hướng công nghiệp hóa. Bình Định phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại và là một trong những trung tâm phát triển về kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
Bản đồ Quy hoạch các KCN tỉnh Bình Định đến năm 2020
Bản đồ Quy hoạch các KCN tỉnh Bình Định đến năm 2020
Đó là mục tiêu phát triển tổng thể về kinh tế -xã hội của tỉnh Bình Định đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Bình Định từ năm 2006-2020 đạt 14,8%; GDP bình quân đầu người năm 2020 là 4.000 USD. Thành phố Quy Nhơn được định hướng sớm phát triển thành đô thị loại I và hình thành thêm 4 thị xã thuộc tỉnh.

Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Bình Định phấn đấu mức tăng trưởng bình quân giá trị ngành sản xuất công nghiệp thời kỳ 2016-2020 là 24%/năm. Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu như thủy hải sản, chế biến gỗ, bột giấy và lâm sản, dược phẩm. Tập trung đầu tư, đẩy nhanh phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội để tới thời kỳ 2011-2015 sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh khoảng 20-30%. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành các khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ và phát triển các khu công nghiệp Nhơn Hội, Nhơn Hòa, Hòa Hội…

Bình Định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Đến năm 2010 tỷ trọng chăn nuôi tăng lên 45% và năm 2020 tăng lên trên 50%. Tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng tập trung, phấn đấu trung bình mỗi năm trồng được 5.000-6.000 ha rừng. Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2020 là 49%.

Với lợi thế có bờ biển dài, Bình Định sẽ đóng mới và trang bị đồng bộ đội tàu câu cá ngừ đại dương hiện đại để tăng sản lượng đánh bắt xa bờ, hạn chế đánh bắt cá ven bờ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đến năm 2020 đạt 10.000 tấn/năm.

Làm tiền đề cho phát triển kinh tế- xã hội chính là việc phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2010, Bình Định cải  tạo nâng cấp một số quốc lộ lớn. Giai đoạn 2010-2020 xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi-Quy Nhơn-Nha Trang nối liền hệ thống đường cao tốc quốc gia. Cũng trong giai đoạn 2010, Bình Định sẽ bê tông hóa toàn bộ hệ thống đường tỉnh. Bên cạnh việc xây dựng đường giao thông bộ, tỉnh đầu tư nâng cấp sân bay Phù Cát để sớm trở thành sân bay quốc tế.

Song song với phát triển kinh tế, Bình Định cũng chú trọng đến phát triển các lĩnh vực xã hội. Đến năm 2010, đảm bảo 100% số xã, phường, thị trấn có trường mầm non, trong đó có ít nhất 40% đạt chuẩn quốc gia. Cũng giai đoạn này, Bình Định đạt 100% các chỉ tiêu về kiện toàn mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, trạm y tế được xây dựng theo mô hình chuẩn quốc gia.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg)

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Binh-Dinh-phan-dau-den-2020-co-nen-cong-nghiep-hien-dai/20094/10545.vgp

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159