Bình Định: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư xuống còn một nửa

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Theo quy chế mới, thời gian giải quyết của các thủ tục từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi có giấy phép xây dựng được rút ngắn tới một nửa thời gian.

Ngày 9/11, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Quyết định số 4147/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Việc ban hành quy chế này nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được các trình tự thực hiện các thủ tục, giảm số lần đi lại và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục của các nhà đầu tư.

Quy chế hệ thống hóa về trình tự thủ tục, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và PCCC trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Quy chế bao gồm cả trình tự thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác xác định giá đất cụ thể được áp dụng đối với trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.

Các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức đấu giá/đấu thầu có thể áp dụng, bỏ qua một hoặc một vài bước trong quá trình triển khai dự án.

Quy trình giải quyết các thủ tục đối với các dự án ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp
Quy trình giải quyết các thủ tục đối với các dự án ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Căn cứ theo quy chế này thì thời gian giải quyết của các thủ tục đã được rút ngắn so với quy định, cụ thể:

Thời gian giải quyết các thủ tục từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi có Giấy phép xây dựng đối với các dự án ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp: 118 ngày (Thời gian theo quy định là 242 ngày).

Thời gian giải quyết các thủ tục từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi có Giấy phép xây dựng đối với các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp: 60 ngày (Thời gian theo quy định 145 ngày).

Thời gian thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: 98 ngày.

Quy trình giải quyết các thủ tục đối với các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp đã có Bảng giá đất và không phải xác định hệ số điều chỉnh giá đất: 3 ngày.

Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải xác định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể:15 ngày đối với các dự án do Tổ công tác của Sở Tài chính xác định;Không quá 27 ngày đối với các trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn (chỉ định hoặc đấu thầu).

Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể dự án đối với khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên, quy trình giải quyết bao gồm 6 bước: 27 ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngoài ra, đối với các dự án cá biệt: có quy mô thu hồi đất lớn, số lượng tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhiều, nguồn gốc đất quá phức tạp thì thời gian thực hiện theo kế hoạch cụ thể hoặc trường hợp phức tạp thực hiện theo kế hoạch cụ thể được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt riêng từng dự án.

NGUYỄN GIA
Nguồn: https://vtc.vn/binh-dinh-rut-ngan-thoi-gian-giai-quyet-thu-tuc-dau-tu-xuong-con-mot-nua-ar833017.html

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159