SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG MÔ HÌNH “KCN NHƠN HÒA AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2023

Một dự án trong KCN Nhơn Hoà

Trong tình hình phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ của đất nước trong những năm gần đây, đi đôi với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước là sự lớn mạnh của các ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp Bình Định nói riêng. Bên cạnh đó việc hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung của Bình Định đã góp phần rất lớn trong việc phát triển công nghiệp của tỉnh nhà. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện môi trường an toàn, thu hút các nhà đầu tư vào thực hiện dự án trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp, ngày 03/10/2019 Công an tỉnh Bình Định phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế chọn KCN Nhơn Hòa thí điểm xây dựng mô hình “Khu công nghiệp Nhơn Hòa an toàn về an ninh trật tự” để làm cơ sở nhân rộng cho các khu công nghiệp tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, cộng với chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã chọn Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn) làm “bến đỗ” sản xuất, kinh doanh.
Nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, cộng với chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã chọn Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn) làm “bến đỗ” sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, có 56 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký đầu tư 6.700 tỷ đồng, hiện tại vốn đã thực hiện ước đạt 4.718 tỷ đồng. Trong đó, có 09 doanh nghiệp FDI đã và đang đầu tư (Thái Lan 02, Hà Lan 01, Trung Quốc 01, Đài Loan – Trung Quốc 02, Nhật Bản 01, Hàn Quốc 01, Indonesia 01). Tổng số cán bộ, công nhân viên, người lao động trong KCN trên 2.400 người. Với phương châm, ổn định môi trường và thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thời gian qua, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa và chính quyền địa phương đã làm tốt phong trào an ninh trật tự gắn với hoạt động chăm lo đời sống công nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp ngày càng ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phát huy tính chủ động của Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, chính quyền địa phương, người đứng đầu doanh nghiệp, công nhân viên, người lao động đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cho công nhân, người lao động; kịp thời giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; rà soát, bổ sung và xây dựng các nội quy về an ninh, trật tự của doanh nghiệp, xã hội hóa công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phục vụ sản xuất kinh doanh. Do vậy, việc duy trì hoạt động mô hình “an ninh trật tự” là hết sức cần thiết.

Để mô hình “Khu công nghiệp Nhơn Hòa An toàn về an ninh trật tự” hoạt động có hiệu quả cần có nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Tiếp tục nâng cao vai trò và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể người lao động.

– Tiến hành rà soát, vận động các Doanh nghiệp đã hoạt động và các Doanh nghiệp vừa xây dựng xong trong KCN Nhơn Hòa tham gia mô hình tự quản về AT ANTT trong KCN Nhơn Hòa.

– Tăng cường hoạt động tuần tra phối hợp, trang bị trang phục cần thiết như áo, mũ, băng đeo tay “Đội An ninh trật tự KCN Nhơn Hòa”.

– Phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn về ANTT.

– Làm tốt công tác tổng kết, biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

– Kiện toàn phương án hoạt động, bổ sung nhân sự chuyên trách của mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Tác giá: Huỳnh Thanh Tùng – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159