LÃNH ĐẠO UBND TỈNH THĂM CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÒA VÀ KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI

Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH may mặc ABLE Việt nam

Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, chiều ngày 24/02/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đến thăm và làm việc tại 03 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Công ty TNHH MTV Con cò Bình Định, Công ty TNHH MTV ống thép Hoa Sen Bình Định) và 02 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài (Công ty TNHH may mặc ABLE Việt Nam và Công ty TNHH Trường Sơn); cùng đi với Đoàn có Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo Sở Công Thương, UBND thị xã An Nhơn, UBND thành  phố Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh.

Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH may mặc ABLE Việt nam
Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH may mặc ABLE Việt nam

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Qua báo cáo của các doanh nghiệp, nhìn chung trong năm 2014 mặc dù nền kinh tế còn có nhiều khó khăn nhưng  với sự năng động, sáng tạo, nổ lực của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh đã có nhiều khởi sắc, đời sống của cán bộ, công nhân và người lao động được ổn định, tiền lương bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã biểu dương những kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được, chia sẽ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy, đổi mới công tác quản lý, giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển cao và bền vững.

Tô Đình Sử

Nguồn: http://kktbinhdinh.vn/news/3058_lanh-dao-ubnd-tinh-tham-cac-doanh-nghiep-khu-cong-nghiep-nhon-hoa-va-khu-cong-nghiep-phu-tai.aspx

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159