Các KCN, KKT góp hơn 50% kim ngạch xuất khẩu cả nước

KCN Nhơn Hòa - Ảnh Thái Kim Huy

Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

KCN Nhơn Hòa - Ảnh Thái Kim Huy

Theo thống kê của Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm nay đến cuối tháng 7 rồi, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các KCN, KKT đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, tổng doanh thu đạt hơn 79,3 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 16%.

Cùng thời gian trên, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp hoạt động ở các KCN và KKT trên cả nước đạt gần 53,5 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Mặc dù vậy, kim ngạch nhập khẩu cùng thời gian trên của các doanh nghiệp ở hai khu vực trên cũng rất cao, lên đến 52,8 tỉ đô la Mỹ, chiếm 49% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015).

Như vậy tính ra, doanh nghiệp hoạt động ở trong các KCN và KKT trong 7 tháng đầu năm nay đã xuất siêu được khoảng 700 triệu đô la Mỹ; và đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 66.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng đầu năm 2016, các KCN, KKT đã tạo thêm hơn 250.000 việc làm, nâng tổng số lao động trong KCN, KKT đến tháng 7 rồi là hơn 3 triệu lao động.
Theo đánh giá của Vụ Quản lý các khu kinh tế, các KCN, KKT ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tạo công ăn việc làm như nêu trên.

Đáng chú ý, các KCN, KKT đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn và rất lớn trong lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KKT, từng bước khẳng định Việt Nam như là một cứ điểm sản xuất công nghiệp toàn cầu.

Trong 7 tháng đầu năm nay, các KCN, KKT đã thu hút được 506 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6,1 tỉ đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 392 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 3,4 tỉ đô la Mỹ. Tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT đạt 9,5 tỉ đô la Mỹ, chiếm 44% tổng số lượt dự án và chiếm 67% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm trong 7 tháng đầu năm của cả nước. Ngoài ra, cùng thời gian trên, các KCN, KKT thu hút được 360 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 52.430 tỉ đồng.

Lũy kế đến tháng 7 rồi, các KCN, KKT đã thu hút được gần 7.650 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 145,1 tỉ đô la Mỹ, vốn đầu tư thực hiện đạt 84,7 tỉ đô la Mỹ (bằng 58% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký).

Ngoài ra, các KCN, KKT đã thu hút được 7.327 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.386 nghìn tỉ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 692 nghìn tỉ đồng.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, tính đến tháng 7 rồi, cả nước có 316 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 88.600 héc-ta, trong đó diện tích đất công nghiệp để cho thuê đạt 60.200 héc-ta, chiếm khoảng 67,8% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, 218 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59.500 héc-ta và 98 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 28.900 héc-ta.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 29.800 héc-ta, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 50%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%.

Đối với KKT, tính đến tháng 6-2016, số lượng các KKT ven biển đã thành lập trên cả nước là 16 khu, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815.000 héc-ta. Ngoài ra, còn có hai KKT (KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 16 KKT ven biển có 34 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 15.600 héc-ta, trong đó diện tích đất công nghiệp để cho thuê đạt 7.500 héc-ta, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên.

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/150437/cac-kcn-kkt-gop-hon-50-kim-ngach-xuat-khau-ca-nuoc.html/

Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0975.528.159